Lyrics

 

Hardy - Ooooh Chief Hardy on this one
Murda Crack – Yeah, Hardy Murda Crack, SomiK
Chorus - Hardy
[Murda Crack- If you don’t know me]
They don’t know me, [They don’t know me] eh

Intro
Dudu dudu du du ah
Argh
Shuku shuku bam bam
Daba daba dey daba dey dai
Aiye
Oh da da da
(SaShay Gaan...)